Vladyslav YEPIFANOV (Ukraine)

Name: Vladyslav YEPIFANOV
Nationality: Ukraine
Year of birth: 1999
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage: