Sergey YEMELYANOV (Kazakhstan)

Name: Sergey YEMELYANOV
Nationality: Kazakhstan
Year of birth: 1995
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage: