Yevgeniy ALEXEYEV (Kazakhstan)

Name: Yevgeniy ALEXEYEV
Nationality: Kazakhstan
Year of birth: 1977
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage: