Ilya GOLENDOV (Kazakhstan)

Name: Ilya GOLENDOV
Nationality: Kazakhstan
Year of birth: 1994
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage: